Materiale Prof. Erika Schneider

Aveți pe paginile corespunzătoare materialele la disciplinele Floră montană (BIO II), Evaluarea și managementul sistemelor acvatice continentale (EMSE I, completare la materialele d-nei Angela Bănăduc) și Expertiza peisajului (EMSE II).

Author: Ioan Sîrbu