Monitorizare specii de nevertebrate Natura 2000

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ROMÂNIA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE

Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. Implementarea proiectului s-a realizat de către Institutul de Biologie București – Academia Română, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Direcţia Biodiversitate, în echipa de implementare fiind implicați specialiști în diverse grupe din întrega țară, precum și studenți voluntari.

Principalul obiectiv al proiectului  a constat in Protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, în vederea fundamentării politicilor de mediu pentru conservarea biodiversităţii. Crearea unui cadru unitar de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi implementarea acestuia la nivel naţional.

Proiectul a fost inițiat în 2014 și finalizat cu elaborarea ghidurilor de monitorizare ale speciilor și habitatelor de interes comunitar. Programul de monitorizare se afla în derulare în cadrul proiectului  „Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/ 43/CEE”

Specialiști implicați: conf. univ. dr. Ioan SÎRBU (Mollusca), conf. univ. dr. Angela BĂNĂDUC (Insecta), prof. univ. dr. Constantin DRĂGULESCU (habitate), conf. univ. dr. Doru BĂNĂDUC (Pisces), lector univ. dr. Ana Maria BENEDEK-SÎRBU (Mammalia) lector univ. dr. Horea OLOSUTEAN (Insecta), lector univ. dr. Voichița GHEOCA  (Mollusca), lector univ. dr. Ioan TĂUȘAN (Orthoptera), asist. univ. dr. Mihai CRĂCIUNAȘ (habitate)