Admitere

Admiterea pentru anul universitar 2024-2025 se face on-line*. Pentru înscriere click aici (acest link devine funcțional doar în perioada de înscriere)

Pentru detalii privind procesul de admitere vă rugăm să accesați site-ul https://stiinte.ulbsibiu.ro/admitere/

(* în caz de necesitate, înscrierea se poate face și fizic, la sediul facultății)

STUDII DE LICENȚĂ

Calendarul admiterii

3 iunie 2024: deschiderea platformei pentru înscriere
12 – 19 iulie 2024: perioada de înscriere
12 – 19 iulie 2024: validare dosare
19 iulie 2024 -: proba de competență lingvistică (pentru specializarea Biology)
20 iulie 2024: Interviu masterat (proba eliminatorie)
20 iulie 2024: afișarea listelor inițiale
22-26 iulie 2024: perioada de confirmare a locurilor
27 iulie 2024: afișarea listelor după glisări
29-30 iulie 2024:perioada de confirmare a locurilor bugetate și locurile cu taxă după glisare
31 iulie 2024: afișarea listelor finale
 

Număr de locuri

Ecologie și Protecția Mediului

– Buget: 28 locuri

– Taxă: 10 locuri

 

Biologie

– Buget: 25 locuri

– Taxă: 20 locuri

– Rep. Moldova + diaspora cu bursă: 1 loc

Biology (program în limba engleză)

– Buget: 8 locuri

– Taxă: 12 locuri

Candidații înscriși la acest program de studii trebuie să dovedească competența lingvistică prin nivelul minim B1 certificat la proba de Competențe lingvistice – limbă engleză a examenului de bacalaureat. Candidații care nu au susținut această probă, sau care nu au obținut cel puțin calificativul B1 vor susține o probă de competență lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis/respins și care se va derula on-line. La această probă se recunosc certificatele/atestatele lingvistice recunoscute pe plan internațional (Cambridge, Oxford etc).

Taxa de școlarizare

Candidații admiși pe locurile cu taxă vor plăti o taxă de școlarizare de 3300 RON, din care prima tranșă de 40% (1320 RON) va fi plătită la confirmarea locului (pe lângă taxa de înmatriculare).

MASTER

Calendarul admiterii

– Perioada de înscriere: 04 – 17 iulie 2022

– Validare dosare: 04 – 19 iulie 2022

– Perioada de concurs (interviu on-line – probă eliminatorie): 20 iulie 2022

– Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2022

– Confirmare locuri: 23- 27 iulie 2022 (la confirmarea locului se plătește taxa de înmatriculare de 25 RON)

– Rezultate finale: 02 august 2022

Număr de locuri

Expertiza și Managementul Sistemelor Ecologice

– Buget: 20 locuri

– Taxă: 5 locuri

Biologie Aplicată

– Buget: 18 locuri

– Taxă: 12 locuri

Taxa de școlarizare

Candidații admiși pe locurile cu taxă vor plăti o taxă de școlarizare de 3400 RON, din care prima tranșă de 40% (1360 RON) va fi plătită la confirmarea locului (pe lângă taxa de înmatriculare).

 

Acte necesare pentru înscriere la studiile de licență și master

– CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se completează on-line)

– DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL (GDPR) (se completează on-line)

– DIPLOMA DE BACALAUREAT * sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (Ia notar)

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE *;

– FOTOCOPIE după actul de identitate *;

– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP

– 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate (se vor aduce doar când se depune dosarul în original înaintea începerii anului universitar 2020-2021);

– ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară, pentru studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea de toamnă;

– DIPLOMĂ DE LICENŢĂ SAU DE ABSOLVIRE sau ECHIVALENTĂ * , în original / copie legalizată (Ia notar), pentru studii postuniversitare, master;

– 1 DOSAR PLIC (se va aduce doar când se depune dosarul în original înaintea începerii anului universitar 2020-2021);

– CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE** sau DOVADA PLĂȚII * pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere;

* Declarație pe proprie răspundere în care candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

** Taxa de înscriere este de 150 RON. Informații privind scutirea de la această taxă găsiți aici.

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe e-mail admitere.eco.bio@gmail.com sau telefonic la nr. tel. 0269 21 66 42