Admitere

Admiterea pentru anul universitar 2020-2021 se face on-line*. Pentru înscriere click aici (acest link devine funcțional doar în perioada de înscriere)

* în caz de necesitate, înscrierea se poate face și fizic, la sediul facultății

STUDII DE LICENȚĂ

Calendarul admiterii

– Perioada de înscriere: 06 – 18 iulie 2020

– Validare dosare: 06 – 20 iulie 2020

– Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2020

– Confirmare locuri: 23 – 28 iulie 2020 (la confirmarea locului se plătește taxa de înmatriculare de 25 RON)

– Rezultate finale: 03 august 2020

Număr de locuri

Ecologie și Protecția Mediului

– Buget: 25 locuri

– Taxă: 10 locuri

Ecology and Environmental Protection

– Buget: 11 locuri

– Taxă: 9 locuri

Candidații înscriși la acest program de studii trebuie să dovedească competența lingvistică prin nivelul minim B1 certificat la proba de Competențe lingvistice – limbă engleză a examenului de bacalaureat. Candidații care nu au susținut această probă, sau care nu au obținut cel puțin calificativul B1 vor susține o probă de competență lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis/respins și care se va derula on-line. La această probă se recunosc certificatele/atestatele lingvistice recunoscute pe plan internațional (Cambridge, Oxford etc).

Proba de competență lingvistică se va susține pe 21 iulie 2020, ora 12.00

Biologie

– Buget: 25 locuri

– Taxă: 20 locuri

– Rep. Moldova + diaspora cu bursă: 1 loc

Taxa de școlarizare 

Candidații admiși pe locurile cu taxă vor plăti o taxă de școlarizare de 3300 RON, din care prima tranșă de 40% (1320 RON) va fi plătită la confirmarea locului (pe lângă taxa de înmatriculare).

MASTER

Calendarul admiterii

– Perioada de înscriere: 06 – 18 iulie 2020

– Validare dosare: 06 – 20 iulie 2020

– Perioada de concurs (interviu on-line): 21 iulie 2020

– Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2020

– Confirmare locuri: 23 – 28 iulie 2020 (la confirmarea locului se plătește taxa de înmatriculare de 25 RON)

– Rezultate finale: 30 iulie 2020

Număr de locuri

Expertiza și Managementul Sistemelor Ecologice

– Buget: 20 locuri

– Taxă: 5 locuri

Biologie Aplicată

– Buget: 18 locuri

– Taxă: 12 locuri

Taxa de școlarizare 

Candidații admiși pe locurile cu taxă vor plăti o taxă de școlarizare de 3400 RON, din care prima tranșă de 40% (1360 RON) va fi plătită la confirmarea locului (pe lângă taxa de înmatriculare).

 

Acte necesare pentru înscriere la studiile de licență și master

– CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se completează on-line)

– DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL (GDPR) (se completează on-line)

– DIPLOMA DE BACALAUREAT * sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (Ia notar)

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE *;

– FOTOCOPIE după actul de identitate *;

– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP

– 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate (se vor aduce doar când se depune dosarul în original înaintea începerii anului universitar 2020-2021);

– ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară, pentru studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea de toamnă;

– DIPLOMĂ DE LICENŢĂ SAU DE ABSOLVIRE sau ECHIVALENTĂ * , în original / copie legalizată (Ia notar), pentru studii postuniversitare, master;

– 1 DOSAR PLIC (se va aduce doar când se depune dosarul în original înaintea începerii anului universitar 2020-2021);

– CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE** sau DOVADA PLĂȚII * pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere;

* Declarație pe proprie răspundere în care candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

** Taxa de înscriere este de 150 RON. Informații privind scutirea de la această taxă găsiți aici.

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe e-mail  admitere.eco.bio@gmail.com  sau telefonic la nr. tel. 0269 21 66 42