Hidrobiologie (EPM II și BIO III)

Aveți notele de la colocviu pe paginile materiei, cu mențiunea că notele pot fi modificate de către Angela în funcție de determinările pe care le-ați făcut pe probele de bentos. Cei care aveți restanțe la plata laboratoarelor figurați ca absenți, urmând a primi notele după rezolvarea situației.

Author: Horea Olosutean