Cercetări realizate la Baza Didactică și Științifică ”Cabana Valea Lotrioarei”

Cabana noastră din Valea Lotrioarei (Munții Lotrului) servește de aproape trei decenii ca bază didactică și științifică. Unii dintre profesorii de astăzi sunt foștii studenți care au participat la amenajarea și dotarea acesteia în anii 1990. De atunci generații succesive de studenți au urcat la munte și au folosit această cabană, ca bază pentru desfășurarea unor studii și proiecte de cercetare, care s-au concretizat în lucrări de licență, de disertație, capitole sau părți din teze de doctorat, rapoarte, publicații științifice (cărți și articole de specialitate). S-au desfășurat, s-au realizat lucrări și publicat articole științifice de taxonomie, floristică și faunistică, silvicultură, ecologia populațiilor și a comunităților de diverse grupe de nevertebrate (moluște, plecoptere, furnici, fluturi etc.) și de vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere).  Unele studii vor continua, altele trebuie refăcute, mai ales în contextul modificărilor mediului, a defrișărilor și schimbărilor climatice. Baza informațională care există deja, se poate utiliza ca nivel de referință sau de raportare, pentru viitoarele inițiative și cercetări ale studenților, dar și ale cercetătorilor consacrați. Profesorii noștri și colaboratorii acestora așteaptă să vă susțină în viitoarele proiecte și lucrări care doriți să le desfășurați în Munții Lotrului.

Linkuri pentru câteva dintre lucrările publicate:

https://www.researchgate.net/publication/268802802_The_bird_fauna_from_Lotrioara_river_basin_Lotru_mountains_Romania

https://www.researchgate.net/publication/319269204_Study_on_plecopteran_larva_communities_Insecta_Plecoptera_from_Lotrioara_River

https://www.academia.edu/2899467/Distribution_of_the_herpetofauna_in_the_lotrioara_river_basin_sibiu_district_romania_

https://www.researchgate.net/publication/289042370_Butterfly_Insecta_Lepidoptera_hot_spots_in_Sibiu_county_Transylvania_Romania

https://www.academia.edu/2488034/Ant_fauna_Hymenoptera_Formicidae_of_Sibiu_County_Transylvania_Romania_

https://www.academia.edu/4426876/New_reports_on_the_presence_of_sorex_alpinus_schinz_1837_insectivora_soricidae_in_the_southern_carpathians_romania

https://www.researchgate.net/publication/312969790_Data_on_the_Beetle_Fauna_Insecta_Coleoptera_in_Frumoasa_Site_of_Community_Importance_ROSCI0085_Romania_and_Its_Surroundings

https://www.researchgate.net/publication/279750124_Comunitati_de_mamifere_mici_Ordinele_Soricomorpha_si_Rodentia_din_Transilvania