PROIECTE

Colectivul departamentului este implicat în proiecte de cercetare în domenii diverse precum evaluarea biodiversității în arii protejate, monitorizarea speciilor și habitatelor de interes conservativ, elaborarea listelor roșii ale speciilor carpatice, evaluarea degradării terenurilor, managementul poluanțior organici persistenți, diagnosticul SARS-CoV 2.

Studenții pasionați se pot implica în proiecte alături de cadrele didactice și pot participa la acțiuni de voluntariat, sau pot opta pentru stagii de internship ale căror rezultate pot fi valorificate în lucrări de licență, disertație sau lucrări științifice prezentate la conferințe și publicate în reviste de specialitate.