Biologie

Programul de licență Biologie

  • Programul de licență Biologie oferă o formare de bază în domeniu, prin studiul organismelor vii la toate nivelurile de organizare, în ansamblul complexității lor structurale și funcționale.
  • Pe lângă aplicațiile practice în teren, unde studenții vor învăța să identifice plantele și animalele și să colecteze informații despre aceste organisme, laboratoarele de specialitate oferă un cadru optim pentru cunoașterea tehnicilor și a aparaturii de laborator din domenii de specialitate precum citologia, histologia, biochimia, microbiologia sau genetica.
  • Studenții pasionați se pot implica în proiecte de cercetare în laboratoarele de cercetare ale facultății, în teme de cercetare de top din domenii precum toxicologia sau genetica moleculară.
  • Facultatea de Științe a ULBS oferă absolvenților programului de licență Biologie posibilitatea de continuare a studiilor cu programul de master Biologie aplicată.