Ecologie și Protecția Mediului

Programul de licență Ecologie și protecția mediului

  • Programul de studii de licență Ecologie și protecția mediului a fost înființat la ULBS din anul 1990, fiind prima specializare de acest fel din țară.
  • Din anul 2019 funcționează și versiunea în limba engleză a programului – Ecology and environmental protection
  • Programul vă oferă multiple oportunități de a ieși pe teren și de a aplica cunoștințele dobândite în sala de curs.
  • În cursul aplicațiilor practice veți învăța cum să identificați plantele și animalele și cum să colectați date despre aceste organisme, cum să evaluați factorii de mediu sau cum să aplicați cunoștințele legate de conservarea habitatelor naturale.
  • Studenții pasionați se pot implica în proiecte de cercetare în laboratoarele de cercetare ale facultății, în teme de cercetare de top.
  • Programul de licență oferă oportunități de continuare a studiilor  la ULBS prin  programul de master Expertiza și managementul sistemelor ecologice din cadrul aceluiași domeniu de licență.