Managementul și modelarea datelor experimentale

1. Introducere, prezentare generală, întrebări și răspunsuri

2. Proiectarea cercetării (designul studiilor biologice)

3. Design date și Sisteme ale Managementului Datelor

4. Bazele Analizei Statistice Multivariate a Datelor (AMV) – Teorie

5.(1). Metode de ordonare – partea 1 (Unionidae) – Teorie și Aplicații

5. Unionidae (setul de date)

6. (5.2). Metode de ordonare – partea 2 (Unionidae) – Trăsături Funcționale

6. (5.3). Tema 5 (proiect)

7.(1). Noi metode de analize multivariate de ordonare (Studiu de comportament) – Aplicații și Teorie

7.(2). Fișa de evaluare comportamentală a participantului

7.(3) Set date – comportamentul participanților

7.(4) Tema 6 (proiect)

8. Algoritmul și principiile modelării. Modele statistice și modele teoretice (Curs).

9.(1). Metode de ordonare indirectă aplicate pe matrici de distanțe: NMDS & PCoA (prezentare: teorie și aplicații)

9.(2). Set date pentru aplicația NMDS & PCoA

10. Elementele constituente și clasificarea modelelor (curs)

11.(1). Metode de ordonare noi (CoCA, CoIA, db-RDA etc.) și aplicații în analiza datelor de vegetație (prezentare)

11.(2). Pajiști higrofile (set de date)

11.(3). Vegetație de dune (set de date)

12. Modele conceptuale și cantitative. Modele dinamice în timp discret și în timp continuu. (Curs)

13.(1). Metode de agregare și de clasificare. Aplicații în R. (Prezentare)

13.(2). Exercițiul 1 (set date pentru aplicația în R)

13.(3). Exercițiul 2 (set date pentru aplicația în R)

13.(4). Exercițiile 4 și 5 (set date pentru aplicații în R)

14. Evaluarea și utilizarea modelelor (curs)

15.(1). Proiect individual: relații între structura comunităților de păsări și factorii de mediu (text)

15.(2). Proiect individual – comunități de păsări (setul de date)

16. Valorificarea rezultatelor cercetării. Publicarea lucrărilor științifice.

17. Asemănări, Similitudini, Distanțe (Prezentare)

18.(1) Construirea dendrogramelor – aplicații (text și probleme)

18.(2) Construirea dendrogramelor – seturi de date (Excel)

18.(3). Construirea dendrogramelor în R (script și aplicații)

 

I. Sîrbu, A.M. Benedek, 2012. Ecologie Practică (ediția a 3-a), Ed. ULBS.