Design Experimental și Analiza Datelor în Cercetările Biologice și Ecologice

Pentru a oferi asistență și suport tinerilor, care lucrează la proiecte de cercetare, la disertații și doctorate, pentru a-i ajuta în domenii și discipline puțin sau deloc predate în școlile noastre, pentru a acoperi lacune din programele universitare, am înființat cursuri și ateliere cu aplicații practice intensive de design experimental și analiza datelor în cercetarea științifică, pe care le-am predat modular în 2018 și 2019 la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Pe lângă prelegeri teoretice, am inclus și aplicații de analiza statistică a datelor în softurile R (pentru analize univariate) și Canoco (pentru analize multivariate). Am completat modulele cu un curs de elaborare a lucrărilor de specialitate, respectiv despre scrierea articolelor științifice și procesul de publicare a acestora în reviste internaționale prestigioase. Un obiectiv era de a ridica nivelul profesional al tinerilor cu preocupări în cercetare și de a mări eficiența de participare a acestora la, și vizibilitatea rezultatelor muncii lor în, fluxul major de publicații științifice ale lumii. Cursurile și atelierele predate de Lect. dr. Ana Maria Benedek-Sîrbu și de Conf. dr. Ioan Sîrbu au fost deschise, cu participare liberă, și fără nici un fel de taxă. Au participat studenți, masteranzi și doctoranzi, profesori și cercetători de la universitatea noastră, dar și de la alte instituții, cum ar fi Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj, Universitatea Transilvania din Brașov, Muzeul Bruckenthal Sibiu, Societatea Ornitologică Română, Fundația Conservation Carpathia și altele, iar acțiunea s-a bucurat de un succes major. Pentru amănunte vizitați: http://cercetare.ulbsibiu.ro/cursuri.html. În 2020 am fost invitați să susținem modulul introductiv la Universitatea din București, fapt pe care l-am făcut în două weekenduri din luna februarie. Și aici au participat la cursuri și aplicații între 40 și 70 de studenți, cercetători și cadre didactice, acțiunea fiind tot un succes. Pentru amănunte citiți articolul de pe site-ul disponibil la: https://unibuc.ro/primul-modul-de-design-experimental-si-analiza-datelor-in-biologie-si-ecologie-organizat-de-facultatea-de-biologie-a-ub-si-icub/. Încurajați și de acest pas, dar mai ales de expresia necesității, însoțite de cea a nemulțumirii tinerilor cercetători de faptul că aceste discipline și abilități nu sunt predate uzual în universitățile noastre, vom lansa din 2021 un curs postuniversitar de ”Design experimental și analiza datelor în cercetările de biologie și ecologie”, care se adresează tuturor tinerilor care au absolvit studii de licență și care doresc să se perfecționeze profesional. Directorul de program, Lect. dr. Ana Maria Benedek-Sîrbu, va preda design experimental și analiza statistică univariată a datelor în R, precum și elaborarea lucrărilor de specialitate, fiind însoțită de o echipă, după cum urmează: Conf. dr. Ioan Sîrbu va preda analize statistice multivariate în Canoco și R, Lect. dr. Ioan Tăușan va fi responsabil pentru aplicațiile univariate în R, Lect. dr. Horia Olosutean va susține o introducere în softul și aplicațiile Mathcad, iar dr. Alexandru Burcea va preda o introducere în utilizarea R. Disciplinele se vor preda modular, vor fi examene, proiecte, iar la sfârșit pentru a obține certificatul de absolvire, cursanții vor susține examene și un proiect final. Sunt încurajați să vină cei serioși, cu intenții de carieră în cercetare și preocupări științifice, doctoranzii care lucrează chiar la teza și pe datele lor, precum și profesioniștii care doresc să-și lărgească orizontul. Cursanții vor beneficia de experiența noastră dobândită la cursuri de specializare peste hotare, de bibliografia și utilizarea softurilor de ultimă generație, cu licență și manuale, care vor fi puse la dispoziția participanților, precum și de experiența noastră dobândită în decursul activității didactice, a studiilor și cercetărilor pe care le realizăm. Acest curs va fi continuat de un modul pentru avansați, în cca. 2 ani, după care, dacă se va dovedi un succes și vor fi oameni interesați în continuare, dorim să lansăm un masterat de profil. În timp sperăm să atragem și alți colegi, care să predea viitoarele noi discipline. Pentru amănunte, cei interesați pot contacta pe:

Lect dr. Ana-Maria Benedek-Sîrbu, benedek_ana@yahoo.comana.benedek@ulbsibiu.ro