Ecologia insectelor – redactarea proiectelor

Dragi studenţi,

Data limită pentru trimiterea referatelor este 10 ianuarie 2013. Cine trimite după această dată, va fi penalizat la notă. Nota finală va fi compusă din materialul prezentat (50%) și referatul scris (50%). Nu uitați de condițiile de redactare a materialului!

1. Prima pagina va cuprinde, numele referatului, şi componenţa grupei. Începând cu pagina 2 puteţi să începeţi cu informaţia prelucrată.

2. Format A4, 3 cm margine stânga, 2.5 cm dreapta şi sus-jos.

3. Times New Roman, 12, 1.5 spaţiere, 1 cm identare (alineat), justified.

4. Nr. minim de pagini 5, limită superioară nu există.

5. Citaţi sursele de unde preluaţi informaţia, iar acestea să se regăsească la sfârşit la bibliografie după formatul de mai jos.

6. Atenţie la ortografie: 5 diacritice: ş,ţ,ă,â,î. Folosiţi-le!!!

Pentru cărţi:

Nume Autor, Iniţială prenume., an apariţie, nume carte, editura, oraş

ex. Popescu, I., 2012, Ecologia insectelor, Editura Politehnica, Bucureşti

Pentru articole:

Nume Autor, Iniţială prenume., an apariţie, nume articol, nume revistă, număr al revistei: nr. pagini

ex. Popescu, I., Georgescu, G., Ionescu, D., 2012, Efectul razelor de lună asupra dentiţiei la râmă, Jurnalul Cercetărilor Ingenioase, 21: 35-55.


Pentru site-uri, link-uri:

Adresa, şi data accesării

ex. http://www.insectecology.com/(Accesat: 21.12.2012)

*** În text când citaţi sursa veţi proceda după modelul:

1 autor … Popescu, 2012

2 autori… Popescu & Ionescu, 2012

Mai mult de 3 autori… Popescu et al., 2012

*** Evitaţi folosirea surselor: referate.ro, clopoţelu şi alte surse de genu’… sunteţi studenţi la Ecologie şi Protecţia Mediului, avem pretenţii!

*** Folosiţi cel puţin 3 surse ştiinţifice din baze de date internaţionale cum sunt:

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlbook/all/fulltext

http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&from=SL

http://www.oxfordjournals.org/

http://www.tandfonline.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/

şi altele de genul…

NU uitaţi de asemenea de materialul pe care cineva, cândva vi l-a predat prin anul I, semestrul II, Ecologie generală, primul laborator!

Materialul se predă numai în format electronic la adresa itausan@hotmail.com.

NU PRINTAȚI REFERATUL!!!


Author: Ionuţ Tăuşan