Managementul și Modelarea Datelor Experimentale (B.A. I)

Pe pagina cunoscută găsiți materia pentru examenul teoretic (din suportul de curs), care va conta pentru jumătate din nota finală, restul fiind evaluarea la aplicațiile practice.