Metode multivariate și ghid Canoco: Aplicații ale modelării… (E.M.S.E. II)

Începând cu punctul 11, pe pagina materiei veți găsi o prezentare a metodelor multivariate de ordonare și un ghid succint de utilizare a Canoco (un rezumat in extenso al capitolului inclus la punctul următor), apoi (12) un text referitor la analiza de ordonare în Canoco, (13) un manual de metode multivariate utilizate în ecologie (să-l aveți și să-l păstrați pentru posibile utilizări în viitor), după care găsiți patru (14-17) fișiere de date (exerciții) pentru laboratoarele de  analiză de ordonare.

Author: Ioan Sîrbu