În atenţia anilor terminali

REFACERILE DE CREDITE (examene din anul anterior) REEXAMINĂRILE (examene din anul curent)

SE POT DA ÎN SESIUNILE DE EXAMENE ŞI SE PLĂTESC ÎNAINTE DE EXAMEN, LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE

CHITANŢA SE ADUCE LA SECRETARIATUL COLECTIVULUI (SALA A 13)

Author: Secretariat