Practică Disertaţie (B.A. II)

Joi, 10 aprilie, vă invit conform orarului la facultate, pentru a discuta despre practică şi condiţiile de colocviu. Cei care nu pot veni, din diferite motive, să ataşeze comentarii la acest mesaj, sau să-mi scrie pe adresa mea de mail, respectiv să-mi comunice când doresc să stabilim o altă întâlnire. După ce voi afla opţiunile voastre, caut un numitor comun şi vă comunic ziua şi ora pentru acest deziderat.

Author: Ioan Sîrbu