În atenţia anului III EPM

Toţi studenţii anului III EPM trebuie să primească notă la disciplina Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă (3 credite) pe care o acordă profesorul coordonator. În caz contrar nu puteţi absolvi.

Author: Secretariat