Anunț important!

În urma modificărilor în administrarea UMS, este obligatoriu ca toți studenții și masterazii să aibă carnetele de student la examene, indiferent că este vorba de examene scrise sau orale.

Author: Horea Olosutean