Stagii de practică în cooperare internaţională in domeniul cercetatii biomedicale

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică ofera 3 stagii de practică în cooperarea internaţională în cercetarea biotehnologică pentru studenţii la master în domeniile relaţii internaţionale, farmacie, biologie, biotehnologie, chimie alimentară, medicină umană sau medicină veterinară. Pentru aceste stagii se va oferi instruire în scrierea de proiecte europene, în activitatea de promovare a iniţiativelor internaţionale şi participarea la proiectele europene în derulare.

La sfârșitul stagiului se vor oferi adeverinţe privind practica efectuată.

Pe perioada celor 3 luni stagiarii vor desfăşura activităţi de creare
a materialelor promoţionale: CD-uri, broşuri prezentari tematice etc.
De asemenea, studenții vor participa la evenimente de promovare
organizate de ANCS.

Persoanele interesate sunt rugate să depună până pe data de 20 august 2012, la adresa ioana.ispas@ancs.ro, un CV, o scrisoare de intenţie şi un eseu privind etica în cercetarea științifică în context
internațional sau dupa caz un eseu privind sursele de finantare in
cercetarea biomedicala internationala.

Ioana Ispas
Advisor for Bioethics,Genomics and Health
Inovative Medicine Initiative Coordinator
Ministry of Education and Research
National Authority for Scientific Research
European Integration and International Cooperation Division
21-25 Mendeleev Street, District 1, 010362, Bucharest, ROMANIA
Phone:+4021.212 77 91
Fax: +4021.318.30.53

E-mail: ioana.ispas@ancs.ro
E-mail: ioana_isp@yahoo.com

Author: Horea Olosutean