Asistent coordoonator de proiect pentru studii ornitologice

Societatea Ornitologică Română caută colaborator (Project Officer Assistant) pentru proiectul LIFE+ Natura LIFE07 NATRO000068 WWF: „Cross-border conservation of Phalacrocorax pygmeus and Aythya nyroca in key sites from Romania and Bulgaria”, pe perioada Aprilie-Septembrie 2011; termenul de trimitere a C.V.-urilor e 20 martie.

Descrierea postului:

– monitorizarea celor două specii din proiect: raţă roşie Aythya nyroca, cormoran mic Phalacrocorax pygmeus, în SPA Blahniţa, SPA Gruia-Gârla Mare, SPA Bistreţ, SPA Confluenţa Olt-Dunăre şi SPA Suhaia (Acţiunea E.9); în acest context, vor fi necesare două deplasări lunare în perioada Aprilie-Iulie 2011 şi câte o deplasare în teren în perioada August-Septembrie 2011;

– completarea în teren a fişelor de monitorizare furnizate de coordonatorul de acţiune şi trimiterea acestora în format electronic către SOR pentru centralizare;

– participarea, când este cazul, la şedinţele şi întrunirile partenerilor de proiect;

– scrierea şi completarea raportului intermediar şi a Planurilor Naţionale de Acţiune al celor două specii împreună cu coordonatorul de acţiune, până la sfârşitul lunii Septembrie;

Condiţii obligatorii:

–  studii superioare în biologie sau ecologie;

– permis de conducere;

– cunoaşterea limbii engleze;

– o bună cunoaştere a speciilor de păsări

Se consideră avantaj:

– experienţă de teren (legat de protecţia păsărilor)

– cunoştinţe în operare calculator

CV-urile şi scrisorile de intenţie (maxim o pagină) pot fi trimise prin e-mail la adresele office@sor.ro, respectiv prin fax la numărul 031 425 5656, până la data de 20 Martie 2011 orele 12. Data interviurilor cu persoanele preselectate vor fi anunţate după 21 Martie.

Author: Horea Olosutean