Managementul şi modelarea datelor experimentale (BA I)

În afara cursului specific al materiei “Managementul şi modelarea datelor experimentale” pe care îl veţi primi în format pdf la începutul săptămânii viitoare, mai aveţi de învăţat câteva capitole din volumul de Ecologie Practică (Sîrbu şi Benedek, ed. a 2-a, 2009), atât pentru examenul teoretic cât şi pentru proba practică, pe care le primiţi aveţi deja încărcate pe pagina materiei.

Aceste documente sunt:

C5 Tabele si graficeintegral;
C6 MSV (Metoda suprafeţelor şi a volumelor) – până la pagina 92
(distribuţia spaţială exclusiv)
;
C7 Elemente statistice (Alte elemente de statistică) – de la pag. 99
(limite de confidenţă pentru proporţii şi valori procentuale) şi până
la finalul capitolului
;
C9 Teste statistice (Testarea ipotezelor de lucru) – de la început şi până
la pag. 122 (până la testul Z pentru o proporţie)
;
C10 Regresia şi corelatia (Analiza de regresie şi de corelaţie) – integral;
C19 Similitudine (Analiza de similitudine şi distanţe) – integral;
C20 Ordonare (Tehnici de ordonare şi clasificare) – integral.

La acestea se adaugă toate documentele trimise în decursul semestrului, respectiv aplicaţiile de laborator, precum şi materialul care va servi drept suport de curs şi aplicaţii practice pe care îl voi finaliza în curând.

Author: Ioan Sîrbu