Journal Club

Introducere: Informația științifică este diseminată sub formă de articol științific. Pentru a utiliza această informație trebuie să înțelegem articolul. Structura și limbajul folosit în conceperea articolelor științifice pot fi bariere în înțelegerea mesajului transmis. Cu cât citim mai multe articole cu atât devenim mai familiari cu această structură și putem să o înțelegem mai ușor și chiar să scriem noi articole după acest tipar.
Materiale și metode: Articole științifice din domenii diverse, de interes general, vor fi prezentate oral. Se încurajează citirea în prealabil a materialului și participarea la discutarea acestuia.
Rezultate: Familiarizarea cu structura și organizarea articolelor științifice. Abilitatea de a planifica un experiment științific, de a executa experimentul și de a interpreta corect rezultatele obținute. Dezvoltarea gândirii critice.
Concluzii: Citind articole învățăm dublu, atât informația efectivă pe care ele o transmit dar și modul de a organiza și prezenta informații științifice.