UMS

University Management System
Oferă informaţii despre situaţia şcolară a fiecărui student sau masterand.
Pentru accesare, folosiţi linkul din blogroll sau accesaţi http://ums.ulbsibiu.ro/
Pentru autentificare, folosiţi secţiunea din partea stângă a paginii accesate:

Numele contului personal este codul numeric personal (CNP) al fiecărui student.
Parola este data de naştere a respectivului student, în formatul: ZZ-LL-AAAA (ex. 12-03-1989)
După autentificare, veţi avea acces la situaţia şcolară personală (note, discipline opţionale, situaţie financiară, situaţia cazare).