Admitere

Domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI

Specializările ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI şi FIZICA MEDIULUI
 • locuri: 38 bugetate, 12 cu taxa

Domeniul BIOLOGIE

Specializarea BIOLOGIE
 • locuri:  11 bugetate, 20 cu taxa

Calendarul admiterii

 • 13-18 iulie şi 20-21 iulie 2015 – înscrieri (Facultatea de Științe, str. Dr. I. Rațiu nr. 5-7, sala A12)
 • 23 iulie 2015 – afişarea listelor iniţiale
 • 23 iulie 2015, până la ora 14,00 – perioadă de depunere a contestaţiilor
 • 24 iulie 2015 – afişarea listelor iniţiale după contestaţii
 • 27-30 iulie 2015 – perioada de confirmare
 • 31 iulie 2015 – afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări

Forma de admitere

 • ponderea mediei de bacalaureat : 100 %
 • vor fi declaraţi admişi, cu media de admitere 10 (urmând procedura standard de admitere) candidaţii care au obţinut rezultate deosebite (locurile I, II sau III) la concursuri internaţionale, naţionale sau interjudeţene, pe perioada studiilor liceale, la specializările aferente profilului

Acte necesare

 • dosar plic
 • cerere tip
 • diplomă de bacalaureat sau echivalentă (original sau copie legalizată)
 • foaia matricolă (copie legalizată)
 • certificatul de naştere (copie legalizată)
 • adeverinţă medicală tip
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară (pentru studenţii la a doua specializare)
 • 3 fotografii tip carte (buletin) de identitate
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere = 150 RON