Vino cu noi în practică!

Aplicațiile practice reprezintă o componentă importantă a predării și învățării în biologie și ecologie. iar practicile de specialitate sunt cele mai apreciate activități din cadrul programului.

Organizate la finalul finalul anilor I și II, acestea oferă oportunitatea vizitării unor arii naturale protejate sau a unor zone cu puternic impact antropic și a aprofundării cunoștințelor dobândite în cursul anului.

Practica înseamnă însă mult mai mult pentru studenți – înseamnă oportunitatea de a petrece timp împreună, de a se cunoaște mai bine, de a lega prietenii, altfel spus, o experiență pentru o viață.

Practici pe Valea Lotrioarei
Practici în Carpați
Aplicații practice în județul Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova 2019
Practici în Dobrogea
Clisura Dunării 2015

 

 

 

 

 

 

 

Grecia 2019

 

Author: Ionuţ Tăuşan